Krigsminnene i Østmarka forsvinner!

Østmarka var arena for Milorg og andre uavhengige motstandsgrupper; flere av dem med tilknytning til NKP. Krigsminnene fra denne aktiviteten har satt svært få fysiske spor, da dette i sin karakter var flyktige og lite varige aktiviteter. For eksempel koier, skjulesteder, øvings- og mobiliseringsplasser, slipp-plasser, traséer for kurer-ruter og flyktningetransporter, mm.

Denne nettsiden forsøker å dokumentere disse kulturminnene.
– nettsiden og kartet oppdateres – dog litt i rykk og napp ….. 🙂